Generalforsamling Jazzy Days

Tversted Jazzy Days afholder ordinær generalforsamling i henhold til vedtægterne.

Torsdag den 24. marts 2022 kl. 19.30 – på Klitgården.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Beretning
4. Regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg
7. Eventuelt

Vis alle